• 0(212) 212 51 15

  • 0541 832 31 74

  •    

post image

Matematik Etkinliği

Dikkat, algı, hafıza gibi temel zihinsel fonksiyonlar ile tahmin, neden-sonuç ilişkisi kurma, akıl yürütme gibi temel düşünme becerileri, problem çözme, stratejik düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri geliştirmeleri amaçlanır.

Sayıları tanıma, yazma, okuma, basit toplama-çıkarma işlemleri, eşleştirme, örüntü, problem çözme, renkler, geometrik şekiller, sayı doğruları, para, zaman ölçme, vb. kavramlarla matematiksel düşünmenin alt yapısını oluşturacak hikayelerle yapılan çalışmalardan oluşur.